Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Chiến lược nguồn nhân lực

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Tâm – Tầm – Tài là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp TTC TOURIST tuyển mộ, nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của TTC TOURIST.

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
TTC TOURIST luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP
Nhằm giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với TTC TOURIST thông qua những kiến thức về:

» Văn hóa công ty : Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.

» Chia sẻ của Ban lãnh đạo : Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

» Chính sách & quyền lợi : Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)…

 

 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.

» Kỹ năng làm việc : Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S.

» Chương trình nâng cao trình độ CBNV : Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở các cấp bậc đại học và sau đại học.

» Chương trình liên kết : Liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín nhằm đào tạo cho cấp quản lý và lãnh đạo của công ty.

 

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ - CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.

» Du lịch : Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm

» Đời sống nhân viên : Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...

» Bảo hiểm – Sức khỏe : Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Bạn cần trợ giúp