Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

12.08.2016
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) là hoạt động quan trọng và có quy mô lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN.

 

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ); phiên họp lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia, phiên họp các ban du lịch ASEAN, hội chợ du lịch (TRAVEX), Hội nghị du lịch ASEAN, họp báo và các hoạt động liên quan khác.

Việc đăng cai ATF 2019 vừa là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của các nước thành viên khi hội nhập ASEAN ngày càng diễn ra sâu rộng với việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

 

ATF được tổ chức tại Việt Nam không chỉ là dịp để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam mà hơn hết còn góp phần khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp xúc, tìm hiểu, thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Việt Nam.

 

Theo Báo Đầu Tư

Từ khóa bài viết: Asean , dien dan du lich , Viet Nam
Bạn cần trợ giúp