Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Công bố Luật Du lịch năm 2017

17.07.2017
Sáng nay (12/7), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố 6 luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, trong đó có Luật Du lịch 2017.

Tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã giới thiệu về Luật Du lịch 2017.

Theo đó, ngày 19/6/2017, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Du lịch số 09/2017/QH14. Đây là Dự án Luật được đông đảo cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến chính sách phát triển du lịch, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại cuộc họp sáng nay

Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều, giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch năm 2005 với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp du lịch, tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách du lịch.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai công tác xây dựng các văn bản hợp quy chi tiết cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo Luật Du lịch phát huy hiệu quả tích cực khi triển khai trong thực tiễn.

Cũng trong sáng nay, Văn Phòng Chủ tịch nước còn công bố thêm 5 luật nữa là Luật Đường sắt; Thủy lợi; Ngoại thương; Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chuyển giao công nghệ./.

 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa bài viết: luật du lịch
Bạn cần trợ giúp